SLOVENSKÁ GYMNASTICKÁ FEDERÁCIA

11th Majstrovstvá Európy v Športovom aerobiku, Baku 24.- 26.5.2019
V Baku sa stretne 22 národných gymnastických federácií na Majstrovstvách Európy v športovom aerobiku, ktoré sú organizované každé dva roky pre juniorskú vekovú kategóriu (15 - 17 rokov) a seniorskú vekovú kategóriu 18+.  

Majstrovstiev sa celkovo zúčastní 333 pretekárov v juniorskej a seniorskej katgórii. Slovensko bude mať na Majstrovstvách Európy zastúpenie v juniorskej vekovej kategórii jednotlivkýň (IW), kde nás bude reprezentovať Nina Ábelová z KŠA Nitra a  v seniorskej kategórii nás budú reprezentovať Anita Lamošová z VŠK FTVŠ UK Bratislava  a Alena Učňová z VŠK FTVŠ UK Bratislava v kategórii jednotlivkýň (IW).


Delegíciu dopĺňa  v pozícii trénerky  Petra Tomková v úlohe rozhodkyne Katarína Šánková, vedúcim delegácie je koodinátroka pre ŠA a MG Mária Andrejkovičová.


Celkovo sa súťaží v piatich súťažných kategóriách: jednotlivkyne (IW), jednotlivci (IM), páry (MP), trojice (TRIO), skupiny (GR), v seniorskej kategórii aj v Aero Dance (AD). V kategórii  Aero Step  sa nepreteká kvôli nízkemu počtu účastníkov.


Kvalifikávia pre juniorké kategórie bude v piatok 24.05.2019 a pre seniorské kategórie bude v sobotu 25.05.2019 určujúca postup do finále. Prvých 8  z IW, IM, MP, TR a GR postupúcich do finále. 


Tajomníčkou technickej komisie je doc. PaedDr.Oľga Kyseľovičová, PhD.


Program:


24.05.2019, juniori - kvalifikácia


12:00 - 15:30 AD, IW, TR

16:00 - 16:30 Otvárací ceremoniál 


25.05.2019, seniori - kvalifikácia


12:00 - 15:05 - AD, IW, TR


26.05.2019, finále


10:00 - 11:20  IW, IM, MP juniori

14:45 - 16:20  IW, IM, MP seniori


Ako ME sledovať:


Partner UEG SmartScoring zabezpečuje livestreaming na adrese:  http://gymtv.online/user/


Všetky potrebné dokumenty ako štartové listiny, videá, fotografie a zaujímavosti nájdete na stránke UEG.