SLOVENSKÁ GYMNASTICKÁ FEDERÁCIA

Gymnastika na základných školách bezpečne a atraktívne

Ďalší  zo série metodických dní na základných školách sa konal 12.3.2019 na Základnej škole Komenského v Námestove. Metodický deň bol určený pre učiteľov TV z okresu Námestovo. 

Cieľom metodického dňa je predstaviť učiteľom nové metódy a formy vyučovania gymnastiky na základných školách na modernom a bezpečnom náradí, ktoré vyrába partnerská firma SGF JIPAST. Počas prezentácie majú učitelia možnosť vidieť a zažiť na vlastnej koži, že gymnastika je zaujímavá pre učiteľov aj žiakov ZŠ, chcú ju cvičiť a neboja sa jej, ak majú k dispozícii náradie, ktoré je navrhnuté s ohľadom na atraktivitu a bezpečnosť cvičencov. 

Metodického dňa sa zúčastnilo 25 učiteľov z 19 základných škôl okresu Námestovo, predstavitelia firmy JIPAST, prezident SGF Ján Novák. Demonštrátorkami boli gymnastky zo ZŠ Komenského v Námestove a lektorkou Monika Šišková.