SLOVENSKÁ GYMNASTICKÁ FEDERÁCIA

Školenie rozhodcov gymnastického štvorboja, 11.3.2019, Poprad

Gymnastický štvorboj na základných školách je súťaž, ktorá je zaradená v kalendári školských športových súťaží od školského roku 2000/2001. V priebehu rokov sa menil obsah súťaže, vekové kategórie, spôsob súťaženia. Sekcia GpV, pod ktorú táto súťaž svojim obsahom spadá, však prikladá veľký dôraz na vzdelávanie učiteľov - trénerov a učiteľov - rozhodcov nepretrite od začiatku. Jedným z týchto školení bolo práve školenie v Poprade.  

Súťaž gymnastický štvorboj na základných školách odborne vedie SGF, organizačne ju zastrešuje Slovenská asociácia športu na školách. Súťaže prebiehajú od najnižších školských kôl po celoslovenské finále. Tohtoročné M SR sa uskutočnia 13.-14. mája v Dubnici nad Váhom. Ku gymnastickým súťažiam neodmysliteľne patria rozhodcovia a SGF pravidelne organizuje školenia, kde učitelia získajú základnú znalosť o pravidlách v gymnastike, správnej technike cvičebných tvarov, správnom predvedení súťažných zostáv a po preukázaní schopnosti prakticky rozhodovať aj osvedčennie rozhodcu pre gymanstiký štvorboj.

Na školení v Poprade, kde hostiteľskou školou bola ZŠ na Dostojevského ulici sa zúčastnilo 27 učiteľov z 18 zákaldných škôl.

Školiteľkami boli Monika Šišková a Mária Kotríková.