SLOVENSKÁ GYMNASTICKÁ FEDERÁCIA

Sústredenie reprezentačného úseku staršie žiačky v športovom aerobiku,  23. - 24.02 2019, v Trnave-Modranka

Dievčatá zaradené do reprezentačného úseku starších žiačok v športovom aerobiku sa pod vedením zodpovedných tréneriek Petry Tomkovej a Kariny Danielovej stretli na sústredení v Trnave - Modranka.

Dievčatá z klubov KŠA Nitra, Inter Aerobic Bratislava a KGŠ Trnava sa pod vedením tréneriek venovali najmä kontrole, zhodnoteniu  a zlepšeniu športového výkonu v súťažných zostavách pretekárok na prvých pretekoch sezóny.