SLOVENSKÁ GYMNASTICKÁ FEDERÁCIA

Seminár trénerov a rozhodcov športového aerobiku

 Sekcia športového aerobiku v spolupráci s klubom VŠK FTVŠ UK Lafranconi Bratislava zorganizovala dňa 16.2. 2019 tradičný seminár pre trénerov a rozhodcov, na ktorom sa registrovalo 30 účastníkov zo 7 slovenských klubov a jeden zástupca z ČR.

Seminár, vedený interaktívnou a zážitkovou formou s doplnením teoretických poznatkov pre trénerov a rozhodcov, mal tak informatívny ako aj vzdelávací charakter.

Napriek faktu, že pôvodne plánovaný zaujímavý program zameraný najmä na psychologické aspekty, výživu a stravovanie gymnastiek, bol pre akútny zdravotný stav jednej z hlavných lektoriek aktuálne modifikovaný, účastníci sa v štyroch prednáškových blokoch dozvedeli množstvo zaujímavých  informácií.

 

Úvod seminára patril predsedníčke sekcie, Oľge Kyselovičovej a zodpovedným trénerkám úseku žiačok Karine Danielovej a Petre Tomkovej.  Následne, odborníčka pre výživu, Mgr. Lucia Slobodová z Ústavu experimentálnej endokrinológie SAV zaujala svojou prednáškou: Vplyv stravovania na vrcholový výkon v športovom aerobiku - športový výkon verzus zdravie.“

Prezident SGF Ján Novák vo svojom vstupe informoval o základných dokumentoch, štruktúre, činnosti a financovaní SGF.

V ďalšom odborno-vzdelávacom bloku sa Oľga Kyselovičová ako medzinárodná rozhodkyňa podrobne venovala analýze zostáv so zameraním na hodnotenie umeleckého prejavu (hudba, akrobacia, „G+“), technické predvedenie a CT obťažnosti, s využitím svojich poznatkov z Majstrovstiev sveta, Majstrovstiev Európy a Svetových pohárov.

Veríme, že vysoká odbornosť prednášateľov prispela k obohateniu vedomostí zúčastnených tréneriek, rozhodkýň, ale aj vybraných pretekárok a bude ich inšpiráciou a motiváciou v ďalšej praxi.

Poďakovanie patrí Sekcii športového aerobiku a organizujúcemu klubu za vytvorenie vhodných podmienok a plynulý priebeh seminára.