SLOVENSKÁ GYMNASTICKÁ FEDERÁCIA

Šťastné a veselé

Všetkým členom SGF, priaznivcom gymnastických športov na Slovensku, ale aj v zahraničí želáme spokojné prežitie Vianočných sviatkov, v Novom roku 2019 veľa zdravia, šťastia, úspechov a pohody!