SLOVENSKÁ GYMNASTICKÁ FEDERÁCIA

Štruktúra a kontakty

ČLENOVIA VÝKONNÉHO VÝBORU SGF

 

prezident SGF

Mgr. Ján Novák

0905 811 054

novak@sgf.sk  


generálna sekretárka SGF  

predsedníčka sekcie gymnastiky pre všetkých

PaeDr. Monika Šišková

0905 811 053

gymnastics@sgf.sk


predseda sekcie športovej gymnastiky mužov

Mgr. Martin Zvalo

0904 331 909

martin.zvalo@gymslaviauk.sk


predseda sekcie športovej gymnastiky žien

Mgr. Stanislav Kútik

0908 919 284

stankutik@gmail.com

  

predsedníčka sekcie modernej gymnastiky

Mgr. Hana Kiková, PhD.

0903 126 188

kikova@sgf.sk


predsedníčka sekcie športového aerobiku

Doc. PaedDr. Oľga Kyselovičová, PhD.

0903 227 582

olga.kyselovicova@fsport.uniba.sk

 

zástupkyňa športovcov

Lucia Selecká

0904 238 526

lulu3698@gmail.com


marketingová komisia

Diana Dobrucká

0905 867 127

dobrucka@neuropea.comČLENOVIA KONTROLNEJ KOMISIE SGF


JUDr. Kristína Slivoňová - kontrolór SGF  

0905 925 790

kristina.slivonova@gmail.com


Mgr. Mária Hollá

0908 787 557

marietholla7@gmail.com


Jaroslav Debnárik

0903 565 643

debnarik.zsgolbb@gmail.comČLENOVIA DISCIPLINÁRNEJ KOMISIE SGF


Ing. Ivan Gallo

0905 731 079

ivan.gallo111@gmail.com


Andrej Havrila

0944 289 060

a.havrila69@gmail.com


Jozef Dučák

0918 516 239

ducak.sport@gmail.comSEKRETARIÁT SGF

generálna sekretárka SGF
sekcie: trampolíny
PaedDr. Monika Šišková
0905 811 053 
gymnastics@sgf.sk

sekcie: športová gymnastika muži, športová gymnastika ženy
Mgr. Ingrid Barutová
0917 693 942
i.barutova@sgf.sk

sekcia: moderná gymnastika
Mgr. Hana Kiková PhD.
0903 126 188
kikova@sgf.sk

sekcie: športový aerobik, gymnastika pre všetkých
Ing. Mária Andrejkovičová
0905 662 767
andrejkovicova@sgf.sk

asistentka prezidenta a generálnej sekretárky SGF
Mgr. Silvia Ruščinová
0915 177 492
ruscinova@sgf.sk

ekonomika SGF
Monika Priatková
0944 737 602
priatkova@sgf.sk

marketing a médiá SGF
Mgr. Anouchka Blaško
0905 665 681
blasko@sgf.sk

účtovník SGF
Jozef Richnák
0905 243 439
jozef@rajjtt.sk


Slovenská gymnastická federácia

Junácka 6

832 80 Bratislava

IČO: 00688321

DIČ: 2021880003

č. účtu: 181 965 0954 / 0200 (VÚB)

IBAN: SK2302000000001819650954