SLOVENSKÁ GYMNASTICKÁ FEDERÁCIA

SLOVENSKÁ GYMNASTICKÁ FEDERÁCIA

Šport pre všetky športy

Jedinečnosť SGF tkvie v tom, že združuje členov od útleho detského veku až po seniorov. Gymnastické športy sú jediným športovým odvetvím s prevahou žien.


Medzinárodná gymnastická federácia (FIG) je najstaršia medzinárodná športová organizácia, založená v  r. 1881. Od roku 1896 je v programe OH bez prestávky. Už piatykrát po sebe bola gymnastika tretím najsledovanejším športom na OH, na športoviskách i v TV. Slovenská gymnastická federácia je členom Medzinárodnej gymnastickej federácie FIG (Fédération Internationale de Gymnastique), Európskej gymnastiky EG (European Gymnastics) a členom Slovenského olympijského výboru SOV (ako zakladajúci člen  r.1992). Prezidentom SGF je Ján Novák, člen Councilu FIG od r. 2000. Je to najvyšší orgán FIG medzi konaním Kongresu FIG. Generálnou sekretárkou je Monika Šišková, prvá viceprezidentka komisie GFA (Gymnastics For All, v preklade gymnastika pre všetkých - GpV) FIG od r. 2004. "Gymnastika pre všetkých“ (GpV) je základná a kľúčová komisia FIG. Oľga Kyselovičová je členka Technickej komisie športového aerobiku EG od r. 2003. 


Postavenie gymnastiky vo svete

Medzinárodný olympijský výbor (MOV) zaraďuje gymnastiku do I. skupiny troch najdôležitejších olympijských  športov: atletika, gymnastika, plávanie. Gymnastika je ŠPORT PRE VŠETKY ŠPORTY. FIG má dnes 145 členských krajín, na MS sa zúčastňuje do 80 štátov všetkých kontinentov. Vo všetkých vyspelých krajinách má gymnastika obrovskú podporu štátu (USA, JPN, CHN, RUS, GBR, GER, SUI,...).


Členstvo a činnosť SGF

O gymnastiku je na Slovensku v posledných rokoch enormný záujem, gymnastické telocvične sú preplnené a nestačia pokryť záujem verejnosti. Hlavným poslaním SGF je štátna športová reprezentácia. Je veľmi pozitívne, že SGF mala zastúpenie na všetkých OH v ére samostatnosti Slovenska. Tým sa môže pochváliť len veľmi obmedzený počet športových zväzov na Slovensku.

Najlepšie umiestnenia na OH:

    2004 – 10.m. Katarína Prokešová (skoky na trampolíne )

    2012 – 11.m. Samuel Piasecký (športová gymnastika mužov )

Ďalšie najlepšie výsledky: 

    2004 – 6.m. Zuzana Sekerová ME Amsterdam
    2009 – 5.m. Samuel Piasecký ME Miláno
    2012 – 5.m. Samuel Piasecký ME Montpellier
    2015 – 6.m. Slavomík Michňák EH Baku
    2019 – 6.m. Slavomír Michňák EH Minsk

Okrem štátnej športovej reprezentácie sa venujeme organizovaniu športovania všetkých vekových kategórií, od predškolského veku až po tzv. zlatý vek (50+). Sekcia „Gymnastika pre všetkých“ realizuje od roku 2008 projekt „GYM F!T“, do ktorého zapája tisíce detí z celého Slovenska. Žiaľ, v posledných 5 rokoch bez finančnej podpory štátu. Projekt je dlhodobý, zapojené sú všetky vekové skupiny obyvateľov. Členstvo v SGF neustále narastá. V súčasnosti je gymnastika na 5.-6. mieste v konkurencii všetkých športov na Slovensku v mládeži do 23 rokov. Naša federácia má dnes bezmála 8 000 členov v 87 kluboch. Do roku 2024 očakávame nárast na 9000 členov.


Sekcie SGF

GYMNASTIKA PRE VŠETKÝCH

Cieľom gymnastiky pre všetkých je radosť z vykonávaných pohybových činností, zvyšovanie technickej a fyzickej pripravenosti. Je prístupná všetkým vekovým kategóriám a výkonnostným úrovniam. Integruje športovcov s rôznymi obmedzeniami a každému dáva príležitosť k športovému vyžitiu a spoločenskej realizácii. Ide zväčša o nesúťažné prezentácie vo forme skupinových vystúpení - pohybových skladieb. Na Slovensku do gymnastiky pre všetkých patria aj súťaže v športovej gymnastike na základnej úrovni (kategória C), súťaže Teamgym či gymnastický štvorboj na základných školách. K vrcholným podujatiam patria Svetová gymnaestráda a festival World Gym for Life Challenge - súťažná prehliadka pohybových skladieb. 

ŠPORTOVÁ GYMNASTIKA MUŽI

S počiatkami už v antickom Grécku reprezentuje mužská športová gymnastika Olympijské motto "Citius, Altius, Fortius" v preklade "rýchlejšie, vyššie, silnejšie". Gymnasti disponujú akrobatickými zručnosťami s dôrazom na predvedenie, počas ktorých priam zdolávajú gravitáciu. Mužské súťaže pozostávajú zo 6 disciplín: prostné, kôň s držadlami, kruhy, preskok, bradlá a hrazda. Gymnasti súťažia vo viacboji, kde sa spočítavajú známky zo všetkých 6 disciplín a vo finále na jednotlivých náradiach samostatne. K vrcholným podujatiam patria Olympijské hry, majstrovstvá sveta (seniorov a juniorov), svetové hry, svetový pohár a svetový Challenge Cup, majstrovstvá Európy (seniorov a juniorov), Európske hry. 

ŠPORTOVÁ GYMNASTIKA ŽENY

Ide o jeden z najpopulárnejších moderných športov pre ženy. V kombinácii odvahy a elegancie predvádzajú gymnastky zostavy v 4 disciplínach: preskok, bradlá, kladina, prostné. Súťaží sa vo viacboji, kde sa známky zo všetkých 4 disciplín spočítavajú a vo finálových súťažiach na jednotlivých náradiach samostatne. Na súťažiach sa gymnastkám hodnotí obťažnosť zostavy a predvedenie spolu, kedy gymnastky dokazujú svoje akrobatické zručnosti, silu, rýchlosť, flexibilitu a rytmus. K vrcholným podujatiam patria Olympijské hry, majstrovstvá sveta (senioriek a junioriek), svetové hry, svetový pohár a svetový Challenge Cup, majstrovstvá Európy (senioriek a junioriek), Európske hry.

MODERNÁ GYMNASTIKA

Moderná gymnastika vznikla ako čisto ženský šport, hoci v dnešnej dobe podľahli tomuto náročnému koordinačno-estetickému športu aj muži. Pretekárky cvičia zostavy jednotlivkýň, dvojíc, trojíc a spoločných skladieb. Základ modernej gymnastiky tvorí balet a moderný tanec, vďaka čomu táto disciplína reprezentuje spojenie športu a umenia. Všetky zostavy sú vykonávané v súlade s hudbou a gymnastka počas nich predvádza obťažnosti tela v kombinácii s manipuláciami s 5 náčiniami: švihadlo, obruč, lopta, kužele, stuha. K vrcholným podujatiam patria Olympijské hry, majstrovstvá sveta (senioriek a junioriek), svetové hry, svetový pohár a svetový Challenge Cup, majstrovstvá Európy (senioriek a junioriek).

ŠPORTOVÝ AEROBIK

Táto športová disciplína sa zrodila z fitnessu a svoj rozmach zaznamenala od 70tych a 80tych rokov. Športovci predvázdajú zostavu pozostávajúcu zo 7 základných krokov kombinovaných s pohybom paží, s prvkami obťažnosti, originálnymi a kreatívnymi premiestneniami po ploche, kolaboráciami medzi cvičencami a so zdvíhaním. Zostavu v športovom aerobiku cvičia jednotlivkyne, jednotlivci, dvojice, trojice a skupiny pozostávajúce z 5 cvičencov s hudobným doprovodom. Okrem toho súťažia skupiny v "step" aerobiku a v "dance" aerobiku. K vrcholným podujatiam patria majstrovstvá sveta, Svetový pohár, svetové hry a majstrovstvá Európy. 

PARKOUR

Vzniknutý v uliciach dnes predstavuje umenie presunu z jedného miesta na druhé a to v súlade s kľúčovým princípom: efektívne, plynule, stále byť v pohybe a nezastaviť sa. Pri športových podujatiach sú na dráhe rozostavené rôzne prekážky, steny, bradlá, ktoré pripomínajú mestské prostredie. S cieľom zdolať všetky prekážky športovci využívajú širokú škálu techník. Súťažia v dvoch hlavných disciplínach: "Speed-run" v preklade súťaž na rýchlosť a "Free Style", ktorý predstavuje súťaž v akrobacii. Hodnotí sa predvedenie (bezpečnosť, plynulosť a amplitúda), kompozícia (využitie dráhy, využitie prekážok a prepojenia) a napokon obťažnosť (saltá, skoky a preskoky, točenia a ich modifikácie). 

SKOKY NA TRAMPOLÍNE

Skoky na trampolíne sú najmladšou olympijskou gymnastickou disciplínou. Pretekári na trampolíne predvádzajú série skokov – sált, ktoré podľa polohy tela rozoznávame skrčmo, schylmo alebo toporne. Okrem toho na zvyšovanie obťažnosti gymnasti pridávajú k saltám obraty okolo pozdĺžnej osi tela. Rozhodujúca je presnosť vykonania pohybov, čiže technika, obťažnosť predvedených cvičebných tvarov, čas letu a horizontálne premiestnenie. Skoky na trampolíne majú 3 disciplíny: skoky na veľkej (olympijskej) trampolíne – sú do programu OH zaradené od roku 2000 na OH v Sydney. Súťažia jednotlivci muži aj ženy a synchronizované skoky mužov a žien. "Tumbling" (akrobacia) – akrobatické rady zostavené z obťažných cvičebných tvarov a mini "double tramp" – skoky z malej trampolíny. 


Podujatia SGF

Každoročne reprezentanti absolvujú výjazdy na majstrovstvá sveta (MS) a majstrovstvá Európy (ME), ktoré sa konajú v športovej gymnastike mužov a žien a v modernej gymnastike. V športovom aerobiku a v trampolínach sa striedajú MS a ME, juniorské majstrovstvá Európy (MEJ)/Európsky olympijský festival mládeže (EYOF). Naši športovci sa pravidelne zúčastňujú Svetovej gymnaestrády (najväčšie športové podujatie na svete), Gym for Life Challenge, mládežníckych EUROGYMov, svetových pohárov, Challenge Cupov, súťaží Grand Prix, medzinárodných pohárových súťaží a tiež akcií pre športovcov starších 50 rokov - 50+ Golden Age Gym Festival. SGF v spolupráci s klubmi usporadúva každoročne viac ako 50 športových podujatí na celom Slovensku. Medzi nimi 9x majstrovstvá Slovenska vo všetkých disciplínach, viac ako 25x poveruje SGF usporiadaním Slovenského pohára členské kluby a 4x do roka medzinárodné súťaže SR, ktoré sú zaradené do kalendára Medzinárodnej gymnastickej federácie (FIG), tradične s účasťou viac ako 15 štátov a viac ako 300 športovcov:


FESTIVAL POHYBOVÝCH SKLADIEB / MAREC 2021 = 24. ročník

Súťažná prehliadka pohybových skladieb. Účasť 400 – 500 cvičencov. Festival, kde je víťazom každý. Slovenská gymnastická federácia organizuje každoročne v marci v Trnave už 24. ročník Festivalu pohybových skladieb. Do súťaže sa zapája viac ako 720 účastníkov, detí aj dospelých, ktorí predvádzajú originálne pohybové skladby. Nadšenci gymnastiky majú možnosť vidieť kluby z celého Slovenska a zo zahraničia. 

Pri tvorbe pohybových skladieb sa oceňuje kreativita vo všetkých smeroch. Výber témy, hudby ako aj samotné posolstvo si volia samotní tanečníci. Porota hodnotí na základe stanovených kritérií, akými sú napríklad štruktúra a dynamika zostavy, gradácia, výber hudby, originalita, interpretácia, idea, ale aj priestorové členenie, úbory, primeranosť, či estetický dojem. Súťaž sa koná v piatich hlavných kategóriách: deti do 6 rokov, mládež od 7 do 10 rokov, juniori od 11 do 15 rokov, seniori od 16 do 49 rokov a zlatý vek, kde sa predstavia športovci od 50 rokov. 

Festival pohybových skladieb je dôkazom toho, že gymnastika nie je doménou len vrcholových športovcov, ale je naozaj športom pre všetkých. To je myšlienkou mnohých aktivít Slovenskej gymnastickej federácie, medzi ktoré okrem tohto podujatia patrí aj projekt GYM F!T - "Buď fit s gymnastikou". Projekt je zameraný na základné a stredné školy, ale aj širokú verejnosť. Jeho cieľom je prilákať všetky vekové kategórie k pravidelnému športovaniu a prelomiť bariéru v ponímaní gymnastiky a jej nedostupnosti pre bežnú populáciu. 


SLOVAK AEROBIK OPEN / APRÍL 2021 = 21. ročník

Medzinárodné M SR, každoročne vyše 400 - 500 športovcov z 12-15 krajín. Najvýznamnejšou akciou športového aerobiku v kalendári domácich podujatí sú jednoznačne Medzinárodné majstrovstvá SR – SLOVAK AEROBIC OPEN. V roku 2019 sa konal jubilejný 20. ročník tejto zaradenej do kalendára FIG. Pravidelne sa súťaže zúčastňuje 15-17 krajín (AUT, AZE,  BRA, BUL, CZE, FRA, GER, GRE, HUN, IND, MDA, ROU, TUR, UKR a SVK), ktoré reprezentuje 500-600 účastníkov. Súťažia všetky vekové kategórie od žiackych po seniorské v súťažných disciplínach: jednotlivci a jednotlivkyne, dvojice, trojice, skupiny, Aerobik Dance a Aerobik Step. Je to najstarším nepretržite sa konajúcim podujatím v športovom aerobiku v Európe. 

Trojdňový súťažný maratón prináša viaceré zaujímavé výsledky. V nabitej konkurencii nás tešia výsledky našej jednotky v kategórii senioriek Anity Lamošovej, Medzinárodnej majsterky Slovenska medzi jednotlivkyňami. 


GYM FESTIVAL TRNAVA / 17.-18.10.2020 = 33. ročník 

Medzinárodné M SR, každoročne účasť 12-15 štátov, svetové gymnastické hviezdy. Najlepšie gymnastky bojujú v Trnave na tradičných medzinárodných pretekoch športovej gymnastiky žien. Každoročné prestížne medzinárodné podujatie GYM FESTIVAL TRNAVA, ktoré je zaradené do kalendára FIG je oslavou športovej gymnastiky a prehliadkou tých najlepších gymnastických výkonov. Usporiadateľom podujatia sú Slovenská gymnastická federácia a Klub gymnastických športov Slávia Trnava. V rámci Gym Festivalu je vyhlásených viacero súťaží. Uskutočňuje sa tradičný, v roku 2020 už 52. ročník Pohára starobylej Trnavy, čo je jedna z najstarších súťaží žiačok v Európe. Ďalšou súťažou sú Medzinárodné majstrovstvá Slovenska junioriek a senioriek v športovej gymnastike. V súťaži senioriek a junioriek sa okrem medailí bojuje aj o finančné odmeny vo výške 5000€. Už tradične bývajú vyhlásené aj špeciálne ocenenia – Memoriál Jána a Heleny Novákových a Memoriál Vojtecha Schöna za najlepšie športové výkony. 

Svojou prítomnosťou festival poctili svetové gymnastické osobnosti ako Věra Čáslavská (viacnásobná olympijská víťažka), Morinari Watanebe (prezident FIG), Jurij Titov (čestný prezident FIG). 

Naše pozvanie prijímajú nasledovné médiá: STV, TA3, regionálna televízia a vďaka spolupráci s mediálnou agentúrou Neuropea sa na Gym Festivale objavujú i mediálne výstupy na internetových portáloch.


CHRISTMAS NITRA / NOVEMBER 2021 = 21. ročník

Medzinárodná súťaž žien a junioriek za účasti viac ako 300 gymnastiek cca 25 krajín. FIG Christmas Nitra zorganizoval v roku 2019 už po 20. krát Športový klub pri Športovom osemročnom gymnáziu v Nitre. Zo strany zahraničných delegácií zožína podujatie obrovský úspech. Súťaže sa účastní viac ako 350 gymnastiek z viac ako 25 štátov. Na Christmas Nitra cestujú „exotické“ krajiny ako Singapur, Kórea, Indonézia, ďalej Izrael, Turecko, Rusko, Kanada a iné európske krajiny. Pretekárky zo zahraničia môže vďaka live streamu podujatia podporiť a sledovať  aj ich domáci funklub. 

Podujatie je tradične sprevádzané návštevami vzácnych hostí, ktorí dekorujú gymnastky pri vyhlasovaní výsledkov: Natalia Kuzmina - prezidentka technickej komisie modernej gymnastiky FIG, Liubou Charkashyna - predsedníčka komisie športovcov FIG a bzonzová medailistka z OH 2012, Maryna Semenyuk - hlavná rozhodkyňa FIG Christmas Nitra, Michal Martikán - slovenský vodný slalomár, víťaz dvoch OH a 16-násobný majster sveta, Žaneta Surmajová, Dušan Tittel, Marián Kéry. Účasťou nás tešia aj veľvyslanci krajín, ktorých športové delegácie súťažia na tejto veľkolepej gymnastickej akcii. 

Naše pozvanie prijímajú médiá: RTVS, TA3, regionálna televízia Nitrička a vďaka spolupráci s mediálnou agentúrou Neuropea sa o Christmas Nitra objavujú mediálne výstupy na portáloch ako šport, teraz.sk, nitra.dnes24, theworldnews.net, MY Nitrianske noviny, aktuality a iné.


Informácia pre záujemcov o sponzoring a marketingovú spoluprácu