SLOVENSKÁ GYMNASTICKÁ FEDERÁCIA

Základné informácie

Slovenská gymnastická federácia

Junácka 6

832 80 Bratislava


IČO: 00688321

DIČ: 2021880003


č. účtu: 181 965 0954 / 0200 (VÚB)

IBAN: SK2302000000001819650954


Sekretariát SGF


prezident SGF

Mgr. Ján Novák

0905 811 054

novak@sgf.sk


generálna sekretárka SGF

sekcie: Parkour, Trampolíny 

PaedDr. Monika Šišková

0905 811 053

gymnastics@sgf.sk


sekcie: Športová gymnastika muži, Športová gymnastika ženy

Mgr. Ingrid Barútová

0917 693 942

i.barutova@sgf.sk


sekcia: Moderná gymnastika

Mgr. Hana Kiková PhD.

0905 665 681

kikova@sgf.sk


sekcie: Športový aerobik, Gymnastika pre Všetkých

Ing. Mária Andrejkovičová

0905 662 767

andrejkovicova@sgf.sk


registrácia SGF

Bc. Jana Kollárová

0919 147 998

kollarova@sgf.sk


ekonomika SGF

Ing. Barbora Šuhajdová

0945 459 442

barbora@sgf.sk