SLOVENSKÁ GYMNASTICKÁ FEDERÁCIA

Moderná gymnastika

Vznikla ako čisto ženský šport. Je spojením gymnastiky, tanca, akrobacie, manipulácie s náčiním a hudby. Moderné gymnastiky cvičia s piatimi náčiniami - švihadlom, obručou, loptou, kužeľami a stuhou. Súťaží sa individuálne a v spoločných skladbách. Podľa záujmu sa v niektorých krajinách súťaží aj v dvojiciach a trojiciach. Zostavy o dĺžke 1:15 - 1:30 (pre jednotlivkyne) prípadne 2:15 - 2:30 (pre spoločné skladby) sa predvádzajú na koberci o rozmeroch 13 x 13 m. Dôležitá je výška stropu, kedže manipulácia náčinia v zostavách využíva aj vysoké vyhodenia.


Sekcia modernej gymnastiky - zloženie
Dňa 19.6.2019 VV SGF nominoval predsedov komisií sekcie modernej gymnastiky nasledovne:

PREDSEDA SEKCIE MG: Mgr. Kiková Hana, Phd.

ROZHODCOVSKÁ KOMISIA: Mgr.art. Motolíková Ivana

TRÉNERSKO-METODICKÁ KOMISIA: Ing. Thinschmidtová Daniela

KOMISIA VÝKONNOSTNÉHO ŠPORTU: Bc. Dimová Adela

KOMISIA ROZVOJOVÉHO ŠPORTU: Ing. Michrinová Miriama

ČLEN SEKCIE: PaedDr. Sukhomlinová TatianaZoznam aktívnych klubov MG